top of page

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ηλεκτρονική σελίδα www.natureapetfoods.gr / www.naturea.gr διαχειρίζεται από την "ΑΡΓΟΣ Είδη Διατροφής Κτοικίδιων" με έδρα στην Νέα Ιωνία, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 97-99, με ΑΦΜ 132347724 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας με ηλεκτρονική διεύθυνση info@naturea.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102710575, εφεξής καλούμενη ως "εταιρία".

Κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας ο χρήστης συμφωνεί και συναινεί με τους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την ηλεκτρονική σελίδα ή αγοράζει προϊόντα από αυτή, εφεξής καλούμενος ως "χρήστης" συμφωνεί με τους όρους, τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους τις πολιτικές και τις υπηρεσίες, μην κάνετε χρήση τις ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί και να διαμορφώνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις πρόσβασης στην ηλεκτρονική σελίδα. Επίσης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική σελίδα μέσω της σύνδεσης διαδικτύου του είναι ενήμερα για τους όρους και προϋποθέσεις της.

Τα προϊόντα της ηλεκτρονικής μας σελίδας απευθύνονται σε καταναλωτές για ιδιωτική χρήση. Αν είστε επαγγελματίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@naturea.gr. Δημιουργώντας μια παραγγελία στην ηλεκτρονική μας σελίδα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της και δηλώνεται ότι είστε ενήλικος (άνω των 18 ετών). Η εταιρία μας δεν πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ούτε δέχεται στοιχεία ή πληροφορίες από ανήλικους (κάτω των 18 ετών).

Με την χρήση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής σελίδας ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για κακόβουλους και παράνομους σκοπούς σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να μην ενημερώνει στην ηλεκτρονική σελίδα οποιουδήποτε είδους άσεμνο, υποτιμητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) πρέπει να αντιμετωπίζετε ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν πρέπει να το αποκαλύψετε σε τρίτους. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λογαριασμό άλλου.

 

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιούμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης οποτεδήποτε, αν κατά τη γνώμη μας δεν συμμορφώνεται με κάποια από τις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.natureapetfoods.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων που τυχόν αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας, των θυγατρικών της, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιριών.

 

Η εταιρία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της εταιρίας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ηλεκτρονικής σελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

 

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής σελίδας μας παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης  Οι πληροφορίες της σελίδας δεν αποτελούν συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να αποκτήσετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή πριν πάρετε κάποια απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο της ηλεκτρονική μας σελίδας.

 

Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν εγγυόμαστε ρητά ή έμμεσα, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BUY NOW"

Η ηλεκτρονική μας σελίδα μέσω της υπηρεσίας BUY NOW θα σας ανακατευθύνει στην αντίστοιχη σελίδα προϊόντων του σήματος Naturea στις σελίδες των εξουσιοδοτημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων εφεξής καλούμενων ως "eshop". Από εκεί θα ακολουθήσετε την διαδικασία παραγγελίας που επιβάλει το εκάστοτε eshop.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του eshop πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί μετά την ανακατεύθυνση σας στη σελίδα του eshop.

Η εταιρία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την διαθεσιμότητα των προϊόντων του εκάστοτε eshop. Το εκάστοτε eshop είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναρτά στη σελίδα του.

Καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι περιγραφές και οι γραφικές απεικονίσεις των προϊόντων που διατίθενται από εμάς αντιστοιχούν στα πραγματικά αγαθά. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι εικόνες και / ή οι περιγραφές της συσκευασίας είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, η πραγματική συσκευασία των προϊόντων μπορεί να διαφέρει.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στην σελίδα της εταιρίας αφορούν προτεινόμενες λιανικές τιμές πώλησης και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ. Οι τιμές των προϊόντων δεν είναι δεσμευτικές για τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και τα eshop. Η τελική λιανική τιμή του προϊόντων καθορίζεται από το εκάστοτε σημείο πώλησης ή eshop και δύναται να διαφέρει από την τιμή που αναφέρεται στη σελίδα της εταιρίας.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και eshop καθορίζεται από τα ίδια τα καταστήματα το οποία φέρουν και την ευθύνη για τυχόν λάθη ή προβλήματα διαθεσιμότητας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε eshop πριν περιηγηθείτε στον ιστότοπο ή προχωρήσετε στην παραγγελία σας.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συναλλαγές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

 

Η χρήση και η ερμηνεία των συναλλαγών της ηλεκτρονικής μας σελίδας καθοδηγείται από την Ελληνική νομοθεσία. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Νέας Ιωνίας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

bottom of page